Lukijalta: Kansanedustaja Satu Taavitsainen levittää väärää tietoa ja epävarmuutta

Eduskunta käsittelee sote- ja maakuntalakeja. Sote-uudistusta on valmisteltu usean hallituskauden ajan. Viime vaalikaudella, kun SDP oli hallituksessa, sote-uudistus kaatui perustuslain vastaisena. Hämmästyttää, miksi Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen luo Länsi-Savon (4.10.) haastattelussa lisää epävarmuutta.

Sote-uudistus puuttuu juuri niihin epäkohtiin, joita Taavitsainen listaa keskeisiksi ongelmiksi. Uskomatonta on, että Taavitsainen on valmis tuhoamaan myös Etelä-Savon erittäin hyvin edenneen maakuntauudistuksen valmistelun. Taavitsaisen mielipiteet kuvaavat SDP:n tahtoa siitä, että ihmisten terveydenhuollon ja palvelujen kannalta välttämättömän uudistuksen sopii kaatua. Syvää ymmärtämättömyyttä osoittaa, että hän kuvittelee terveydenhuoltolailla pystyttävän korjaamaan etenkin perusterveydenhuollon puutteet vastata tulevaisuuden haasteisiin.

SDP antaa virheellisen mielikuvan, että sote-maakuntauudistuksen kaatuminen ei haittaisi mitään. Jos uudistaminen olisi niin helppoa kuin SDP väittää, sote-uudistus olisi tehty jo kauan sitten. Jos uudistus kaatuisi, seuraava hallitus joutuisi aloittamaan lainsäädäntöprosessin alusta. Poliittisiin linjauksiin, lakiluonnoksiin, lausuntokierroksiin ja lakiesityksen viimeistelyyn menee helposti ainakin kaksi vuotta.

Sote-uudistus pyrkii parantamaan palveluihin pääsyä ja lisäämän ihmisten yhdenvertaisuutta riippumatta asuinpaikasta ja tuloista. Palveluiden järjestämispohjaksi luodut maakunnat ovat perustuslain mukaisia, SDP:n esittämien sote-kuntien perustuslainmukaisuus on epävarmempaa. Etelä-Savon näkökulmasta tärkeää on myös maakuntien määrä. 18 maakuntaa mahdollistaa sen, että alueellamme saadaan päättää itse palveluiden järjestämisestä, asukkaiden tarpeet huomioiden.

Sipilän hallituksella ja SDP:llä on ollut samat tavoitteet sote-uudistukselle: palvelujen parempi yhteensovittaminen, yksi selkeä järjestäjätaho, jolla on myös rahapussi hallussaan ja sujuvien palveluiden järjestäminen siten, että rahat riittävät. Toivottavasti Taavitsainen voi tukea SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen näkemystä, että uudistusta ei ole syytä heittää romukoppaan, vaan toimia eduskunnassa vastuullisesti ja kannattaa eteläsavolaisille erittäin tärkeän uudistuksen läpivientiä.

Taavitsainen väittää hallituksen esittävän 30 prosentin korotuksia asiakasmaksuihin. Se ei pidä paikkaansa. Maksuista on päätetty kunnissa ja kuntayhtymissä, jatkossa maakunnat päättävät niiden suuruudesta. Lailla määritellään enimmäismaksut, mutta maakunta voi tarjota palvelut myös täysin maksutta.

Neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, sosiaalityö, sosiaaliohjaus, lastensuojelun tukitoimet, monet vammaispalvelut ja kasvatus- ja perheneuvonta ovat jatkossakin kaikille maksuttomia. Asiakasmaksulakiesitys on valmistelussa. Suunnitelmissa asiakasmaksujen vuosittaista enimmäismäärää (683 euroa) eli maksukattoa laajennettaisiin siten, että myös hammashuollon käynti- ja toimenpidemaksut, lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut, ensihoitopalveluiden maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut ja toimeentulotuella maksetut maksut laskettaisiin mukaan maksujen enimmäismäärään. Alle 18-vuotiaiden terveyspalvelut olisivat pääosin maksuttomia.

Sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan kannalta olisi kohtuullista, että kymmenkunta vuotta jatkunut epävarmuus päättyisi. Maakunnissa ollaan valmiita, mutta onko eduskunnassa päätöksentekokykyä saattaa uudistusta koskevat lait loppuun? SDP on paljon vartijana, onhan sillä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuus. Uudistuksessa on kyse suomalaisten tärkeimmän palvelun uudistamisesta ja yhdenvertaisuuden kohentamisesta. Tämä ei ole poliittisten irtopisteiden keruun paikka. Omaa maakuntaa, sen elinvoimaa ja palveluja tulee puolustaa!

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

Hanna Kosonen
kansanedustaja (kesk.)

Markku Kakriainen
maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kesk.)

Kirsi Olkkonen
Keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtaja

Hannu Auvinen
Keskustan Itä-Savon piirin puheenjohtaja