Mielipide: Täysi tuki kahden sairaalan säilyttämiseksi Etelä-Savossa

Julkaistu 30.7.2020 18:00

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua Etelä-Savon asioista. Mikään muu maakunta ei ole ollut niin paljon esillä kuin meille rakas Etelä-Savo.

On esitetty monenlaisia vaihtoehtoja maakuntaratkaisuiksi, mutta vaihtoehdot on osoitettu koskemaan vain Etelä-Savon maakuntaa. Mielestämme maakuntaratkaisut ja niiden vaikutukset tehdään koko Suomea koskevina selvityksinä ja kaikkia maakuntia koskevina. Asiat pitää perustaa faktoihin ja oikeisiin tietoihin ja numeroihin, ei mielikuviin ja tunteisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto on paras toimija kokoamaan faktatiedot ja myös esittämään ne puolueettomasti. Etelä-Savon maakuntaliitto toimii maakunnassa kaikkien kuntien ja kaupunkien alueella.

Etelä-Savon maakuntaa koskevat ratkaisut eivät koske pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluita. Jos puhutaan maakunnan muutoksesta, on otettava huomioon vaikutukset alueen asukkaisiin, elinvoimaan ja yrityksiin koko Etelä-Savon alueella. Kysymyksessä olisi suuri muutos nämä kaikki osa-alueet huomioon ottaen. Lisäksi maakunnan muutoksella olisi vaikutuksia valtionhallintoon ja vaalipiireihin.

Etelä-Savolle EU:n aluekehitysvarat ovat merkittävä osa koko Etelä-Savon kehittämistä. Muun muassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) on hyvin muodostunut tutkimus-, kehitys- ja innovaatioammattikorkeakoulu, joka on onnistunut hyvin EU-hankerahoituksessa. Alueen kehittymisen kannalta on tärkeää, että myös ely-keskukset ovat lähellä yrityksiä.

Keskustan Savonlinnan kaupungin valtuutetut haluavat selvittää maakuntaratkaisun vaikutuksia Savonlinnan kaupungin osalta. Keskustan Mikkelin valtuustoryhmä ja Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö antaa täyden tuen, jotta Etelä-Savon maakunnassa löydetään hyvä, yhteinen ratkaisu kaikkien kaupunkien ja kuntien osalta. Tuemme sitä, että molemmat sairaalat Mikkeli ja Savonlinna kirjataan terveydenhuoltolakiin.

Maakunnan ihmisillä pitää olla varmuus hoitoon pääsystä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. Lisäksi Erva-alueella ja kaikkien sairaaloiden välillä tulee tehdä tarkoituksenmukainen työnjako. Lisäksi näemme, että Etelä-Savo on parasta eteläsavolaisille. Haastamme kaikki puolueet, asukkaat, yritykset, toimijat yhteiseen työhön ja neuvotteluun. Vain yhdessä saamme Etelä-Savosta vieläkin paremman ja menestyvämmän maakunnan.

Pekka Pöyry
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirsi Olkkonen
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Petri Pekonen
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

Laura Hämäläinen
kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Keijo Partio
kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja

Raija Suominen
kunnallisjärjestön sihteeri
Keskusta, Mikkeli